Olulised arvud 2017. aastal

Käibemaks
 • Käibemaksumäärad (KMS § 15):
  • 20%;
  • 9%;
  • 0%.
 • Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot.
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 16 000 eurot.
Sotsiaalmaks
 • Sotsiaalmaksu määr 33% brutotasust;
 • Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 430 eurot //2016. a 390 eurot;
 • Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 141,90 eurot (33% kuumäärast) //2016. a 128,70 eurot ;
 • FIE minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 425,70 eurot kvartalis (aastas 1702,80 eurot) //2016. a 386,10 eurot kvartalis.
Tulumaks
 • Tulumaksu määr 20%
 • Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80
 • Maksuvaba tulu suurus 2160 eurot aastas ehk 180 eurot kuus //2016. a 2040 eurot aastas;
 • Täiendav maksuvaba tulu pensionilt 236 eurot kuus ehk 2832 eurot kalendriaastas //2016. a 225 eurot kuus;
 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot 15 esimese lähetuspäeva kohta (maksimaalselt 15 päeva kohta kalendrikuus) ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta;
 • Tulumaksuga ei maksustata tööandja poolt tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tulumaksuvaba limiit on töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest 15%, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas;
 • Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% vastaval maksustamisperioodil Eestis maksustatavast tulust. Eluasemelaenu intresse võib tulust maha arvata kuni 300 eurot;
 • Maksumaksjal on õigus samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil maksustatavast tulust maha arvata metsa majandamisega seotud kulud.
Kogumispension

Kogumispensioni makse määr kogumispensioniga liitunud isikutele:

 • 2% – isik pole esitanud 2013. a avaldust kogumispensioni maksete omapoolse osa suurendamiseks;
 • 3% – isik on 2013. a esitanud avalduse kogumispensioni makse omapoolse osa suurenamiselt aastatel 2014-2017.

Kogumispensioni sissemaksete määra protsenti saab kontrollida Pensionikeskuse koduleheküljelt www.pensionikeskus.ee.

Töötuskindlustusmakse määr:
 • 1,6% – kindlustatule;
 • 0,8% – tööandjale.
Töötasu alammäär:
 • tunnis 2,78 eurot //2016. a 2,54 eurot;
 • kuus 470 eurot //2016. a 430 eurot.
Vanemahüvitis
 • Vanemahüvitise määr 430 eurot //2016. a 390 eurot;
 • Vanemahüvitise maksimaalne suurus 2907,15 eurot //2016. a 2724,36 eurot.
Äriseadustik
 • Minimaalne osakapital 2500 eurot;
 • Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot.

Allikana on kasutatud raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP Eesti, kust leiab veel pikema nimekirja ning ka viited täpsetele seadusepunktidele: www.rmp.ee artikkel 2017. aasta numbrites