Raamatupidamisteenus sisaldab järgnevaid tegevusi:
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine;
 • majandustehingute kajastamine vastavalt algdokumentidele ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjadele;
 • päeva- ja pearaamatu pidamine;
 • ostu- ja müügireskontro;
 • põhivara arvestus;
 • personaliarvestus, sh
  • palgaarvestus;
  • töötamise registri muutmine;
  • töövõimetuslehed ja suhtlus Haigekassaga;
  • suhtlus Sotsiaalkindlustusametiga;
 • maksuarvestus ning vajalike deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • Statistikaametile vajalike aruannete esitamine;
 • majandusaasta aruande koostamine ning vormistamine.
Lisateenused
 • alustavale ettevõttele raamatupidamise sisseseadmine, kontoplaanide ning sise-eeskirjade koostamine;
 • müügiarvete koostamine;
 • lepingute ja dokumentide koostamine;
 • pangatehingute (maksete) teostamine kliendi nimel;
 • varasemate perioodide korrastamine;
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid.

Vaata hinnakirja siit.