Raamatupidamisteenus korteriühistutele sisaldab järgnevaid tegevusi:
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine;
 • majandustehingute kajastamine vastavalt algdokumentidele;
 • arvete esitamine;
 • personaliarvestus, sh
  • palgaarvestus;
  • töötamise registri muutmine;
  • töövõimetuslehed ja suhtlus Haigekassaga;
  • suhtlus Sotsiaalkindlustusametiga;
 • maksuarvestus ning vajalike deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • tulude-kulude arvestus;
 • aastaaruande koostamine ning vormistamine.
Lisateenused
 • lepingute ja dokumentide koostamine;
 • pangatehingute (maksete) teostamine kliendi nimel;
 • varasemate perioodide korrastamine;
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid.

Korteriühistute raamatupidamise teostamiseks kasutame korteriyhistu.net mooduleid.

Vaata hinnakirja siit.